TÁMOP-5.6.1  

TÁMOP-5.6.1.B-12/2

A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése – című pályázat

Szakemberek képzése, az iskolai erőszakról,

Kamasz- Tanya GyIE Széchenyi Jász- Nagykun Szolnok Megyei Sipos Orbán, Szakiskola és Kollégium, Széchenyi István Gimnázium, Humán Szolgáltató Központ, Szent-Györgyi Albert Általános Iskola szakemberei és 1 fő önkéntes részvételével

 A gyermekvédelmi szakemberek, pedagógusok, rendőrök, egyéb gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek közös képzése az iskolai erőszakról, ennek értékelése, elemzése; a kockázati tényezők értékelése; a pedagógusok és szakemberek érzékenyítése az iskolai erőszakhoz, bűnelkövetéshez vezető okok felismerése,  megértése.

 Szakemberek képzése konfliktuskezelés. kommunikáció

Pedagógusok, a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók és egyéb, gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek képzése a konfliktushelyzetek erőszakmentes feloldási módjaira, valamint a közösségfejlesztés módszereire. Prevenciós, konfliktuskezelő technikák megismertetése a pedagógusokkal, gyermekvédelmi szakemberekkel és más, a gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberekkel a számukra szükséges módszerek integrálása mindennapi munkájukba

Foglalkozás: iskolásoknak, meghívott rendőrökkel – „Sulirendőr” program

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium, a Széchenyi Körúti Általános Iskola Sportiskola és AMI, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Egy iskola – egy rendőr” program továbbfejlesztése, megvalósítása a helyi adottságok függvényében,

A foglalkozás során konkrét kérdéseket tehettek fel a tanulók a rendőröknek, jellemzően olyan témakörökben, ami részük a mindennapi életnek és előttük van, mint veszély csak maguk sem tudják vagy látják. (Milyen veszélyes jelekre figyeljenek fel, mitől, kitől óvakodjanak, ha mennek az intézménybe, vagy éppen bent vannak.)

Aktívan bevonásra kerültek, játékos, és interaktív formában. Megjelent előttük az a személy, aki számukra a segítő kezet jelenti,  így sokkal könnyebben elérhetővé vált az, hogy tiszteljék a rendőröket, felnézzenek rájuk, megfogadják tanácsukat és együttműködőek legyenek

 „Tanuljuk egymást” - A kultúra mindenkié

Rendszeres dráma-, élménypedagógiai és a közösséghez tartozást erősítő kulturális és sportfoglalkozások szervezése

Korábban is volt alkalmunk kisebbségi telepekre kimenni, és az ott élő gyermekeket foglalkozásokra behozni a városba. Sajnos ez a törekvésünk egy idő után, pénzügyi problémák miatt alábbhagyott, pedig sok visszajelzés érkezett roma családok részéről, hogy a gyermekek igénylik ezt, miért nem tesszük meg sűrűbben. A pályázattal lehetőségünk nyílt arra, hogy a peremterületeken élő gyermekekkel foglalkozzunk, és integráljuk őket korcsoportjukba.

A célunk az volt, hogy megismerjék egymást, egymás kultúráját, ne félelemmel vegyes érzésekkel tekintsenek egymásra. A közös programok ehhez segítséget nyújtottak . A rendszeres dráma-élménypedagógiai és a közösséghez tartozást erősítő kulturális és sportfoglalkozásokkal hatalmas fejlődést hozott   a konfliktusos magatartású, hátrányos helyzetű, perem területen élő, roma gyermekek részére, akiknek eddig a szabadidő eltöltése azt jelentette, hogy tanyájuk környékén kisebb lopásokat követtek el, ittak, dohányoztak.

Harmóniában környezetünkkel

A lakóterünknél nincs fontosabb, mindannyian szeretnénk biztonságban tudni gyermekeinket legalább a közvetlen környezetünkben, akár szakember, akár szülői szemszögből nézzük. Sajnos sok esetben azért nem merjük gyermekeinket elengedni a játszóterekre, mert tudjuk, hogy azok különböző „bandák” játszóterévé vált már. Eldobott sörös dobozok, vodkás üvegek, cigi csikkek hívják fel figyelmünket arra, hogy mi történt előző este ezeken a helyeken, kiszorítják gyermekeinket a játszóterekről.

A pályázat lehetőséget adott arra, hogy közösen tisztítsuk meg környezetünket

A Széchenyi lakótelepen 2 játszóteret tettünk rendben a Kamasz Tanyát látogató fiatalokkal

Tábor a prevencióért „Élménytábor józanul” - Szenvedélyünk az egészség

Bűnmegelőzési célú, valamint az áldozattá válás megelőzését szolgáló ismereteket közvetítő fejlesztő táborok szervezése, lebonyolítása.

Élménytábor józanul nevű programunkban 3 napot (2 éj) töltöttek a gyerekek a Tiszaligeti Turisztikai Központban, ahol Rigó István rendőr alezredes úr tartott különböző érdekes és hasznos foglalkozásokat számukra. A táborba Jász- Nagykun Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium, a Széchenyi Körúti Általános Iskola Sportiskola és AMI,a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanulói és a Kamasz Tanyát látogató fiatalok vettek részt.

A tábor célja volt, hogy a fiatalkorúakat megismertessük a drog, alkohol és cigaretta káros hatásaival. Megdöbbenteni a fiatalokat, számokkal, tényekkel, videókkal.

Megismertettük azokat a szenvedélybetegségeket - a magatartászavarokat, amelyek bizonyos kémiai anyagok rendszeres fogyasztását foglalják magukba, felhívtuk figyelmüket, hogy a szerektől függőség alakul ki abban az értelemben, hogy a fiatal nem tud lemondani a szerek használatáról, még akkor is fogyasztja, ha érzékeli annak káros fizikai és pszichikai hatása

Kék percek

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen az alábbi programot dolgoztuk ki. Iskola napok keretében a rendőrség munkatársai az alábbiakat vállalták:

-     rendőrségi technikai eszköz bemutatók (kommandós bemutató, hajó biztosítása stb.)

-    szakmai előadások megtartása (témakörök: iskolai erőszak, áldozattá válás illetve elkövetővé válás megelőzése)

-   bűn- és baleset megelőzési versenyek, vetélkedők lebonyolítása:

-   rendőr-kapitányságon történő látogatás;  ujjlenyomat vétel

-  egyéni és kiscsoportos konzultációk   biztosítása

 Sportdélután – „Sosem késő” – Sport lehetőségek esténként

Soha sem késő- programunkban sportolási lehetőséget biztosítottunk a gyermekek részére. A program a Széchenyi Gimnáziumban és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán  Szakiskola és Kollégiumban  volt megtartva

Az aktív életmódot magában hordozó, szabadidős és sporttevékenységeket szerveztünk a gyermekek részére. A fiatalok manapság minden cél nélkül egész nap az utcán vannak, szinte minden értelmes szabadidő elfoglaltság nélkül. Az unalom, egy-egy rosszul megválasztott barát, a felnőttekkel szemben tanúsított dackor, megoldhatatlannak látszó feladat elé állítja a szülőket és a pedagógusokat. Először csak jelentéktelen cselekedetekkel indul a céltalanság: száguldozás a biciklivel, motorral, zenehallgatás elviselhetetlen hangerővel, kisebb gyermekek zavarása, falak firkálása, kukák feldöntése, dohányzás, italozás, drog, kisebb lopások, még ha nincs is a lopott tárgyra szükség. Minden egy apró jel a számunkra, csak néha nem vesszük észre őket. Ezek mindegyike vezethet a bűnöző életmód kialakulásához. Az erőszak lesz a szabadidő eltöltésének modern változata. Agresszivitást sugall minden – a média, a filmek, a számítógépes játékok, a verbális durvaság életük szerves része. Programunkkal a fentieket orvosoltuk.

Elnyert támogatási összeg: 39 998 770 Ft

Kapcsolat

5000 Szolnok, Nyúl u 2
+36 56 220 173
kamasztanyaszolnok@gmail.com
18829761-1-16

Támogatóink