Ifjúsági szabadidős, reszocializációs alapprogram  

Célja:

A gyermekek érzelmi, akarati, és szociális képességeinek fejlesztése, a frusztrációtolerancia növelése, a konfliktusmegoldó képesség fejlesztése. A gyermekek tevékenységi szintjének,  társas-kapcsolati fejlődésének elősegítése a saját életkori fejlettségi szintre. A gyerekek megtanítása a játszás és a közös játszás formáira, együttműködi képességük fejlesztése, a türelem fejlesztése az ismeretlen játékok megtanulásához. A gyerekek etikai, morális ítélőképességének fejlesztése a devianciás magatartási jegyek kiküszöbölésére.


Tevékenység:

Klubfoglalkozások és kézműves programok során lehetőségük van rajzolni, batikolni, gyöngyöt fűzni, makramézni. Fejlesszük zenei, számítástechnikai, tánc, rajz, grafikai, önkifejező képességeiket. Ennek szolgálatában áll a közösen kialakított életrend, az önkiszolgálás feladatai, közös játékok, és ünnepek. Ilyenek a közös családias uzsonnák, beszélgetések, névnapi és születésnapi megemlékezések.


Alkalmazott módszerek

Különböző egyéni és közösségi programokat biztosítunk számukra. A szabadidő regeneráló funkcióját a játszótéri szabad játékok és a sportprogramok, illetve a klubfoglalkozások során a csoport és társasjátékok töltik be. A fejlesztést erősíti a közös együttlétek, s a közösségi szellem kialakulása.

Kapcsolat

5000 Szolnok, Nyúl u 2
+36 56 220 173
kamasztanyaszolnok@gmail.com
18829761-1-16

Támogatóink