EFOP-1.3.5-16 - FORRÁS-projekt  

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

mozgasserult-jelzes  Nagyobb betűméret I Erősebb kontraszt I Eredeti állapot

A kedvezményezett neve: Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület
A projekt címe: Forrás-projekt
A támogatás összege: 25.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00022
A projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2017. június 01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. december 29.

A Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, az EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című felhívásra benyújtott, EFOP-1.3.5-16-2016-00022 azonosítószámú, FORRÁS-projekt elnevezésű támogatási kérelme alapján 25 millió Ft támogatásban részesült. A felhívás a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdításának és a civil társadalom megerősítésének megvalósítására jött létre, és a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

A pályázat célkitűzése a a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartás erősítése; az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdítása; a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítése és a társadalmi szolidaritás céljának elérése. A Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület olyan egymásra épülő, komplex, a társadalom széles rétegét megszólító programsorozatot kíván létrehozni Szolnokon, mely a helyi igényekre épül; valós szükségleteket szolgál ki; együttműködéseket szorgalmaz szervezeti és egyéni szinten is; közösségeket hoz létre és erősít meg; népszerűsíti az önkéntességet; kiáll az esélyegyenlőség mellett; és figyel a generációk közötti szakadék csökkentésére. 

A programokon résztvevők a hétköznapokban is jól használható gyakorlatokkal, a mai, felgyorsult világban alkalmazható technikákkal ismerkedhetnek meg, e mellett pedig a szervezetek és az egyének olyan alapokkal és mintákkal gazdagodhatnak, melyekre a későbbiekben építhetnek vagy amihez példaként visszanyúlhatnak.

A program hosszú távú célja, hogy a közösségek létrehozásával egy olyan generáció nőjön fel városunkban, melynek tagjai képesek az érdekérvényesítésre, akiknek fejlett szociális érzéke révén természetes az önkéntes munka, akik felelősséggel és elhivatottsággal küzdenek reális céljaik eléréséért, és tudják azt is, hogy hogyan kommunikálják ezt valóban hatékonyan a nyilvánosság számára. 

A hosszú távú együttműködések, az esélyegyenlőség biztosítása által szeretnénk csökkenteni a diszkriminációt, a szegregációt és elősegíteni a társadalmi integrációt.

A projekt 2017. június 01-től 2020. december 29-ig tart, és az alábbi programelemeket tartalmazza:

 • Toborzás, célcsoport bevonása. A társadalom minél szélesebb rétegéhez való eljutás személyesen és a közösségi média által, valós szükségletek felmérése, reális célok kitűzése, közösségek létrehozása.
 • Önképzés. Tréningjeink, workshopjaink témáiból elektronikus kiadványokat készítünk, melyek alkalmasak az otthoni, egyéni feldolgozásra is, és ezeket elérhetővé tesszük a közösségi média segítségével. Önkénteseinket minden esemény előtt felkészítjük a megfelelő kommunikációra és a lehetséges konfliktushelyzetek kezelésére.
 • Projektbemutatók. Kutatási eredmények, felhasznált eszközök, elérési technikák bemutatása, esetleges jogszabályi és egyéb változások elemzése, folyamatban lévő és tervezés alatt álló projektek ismertetése, a már létrejött közösségek beszámolója.
 • Önként-S programok. A már létrejött, vagy épp szerveződő közösségek számára olyan önkéntes akciókban való segítségnyújtás, amivel a kitűzött célok hatékonyan érhetőek el. Garázs-vásár, süti/víz-osztás, adomány-gyűjtés, „alapítványi-bál” szervezés.
 • Közfejlesztő-órák. A helyi közösségek létrehozásának, illetve fejlesztésének érdekében, csoportos és egyéni módszerek alkalmazásával vizsgáljuk az alakulási és fejlődési lehetőségeket. Az eredményekről mind szóban, mind írásban tájékoztatást nyújtunk és folyamatos internetes és telefonos elérhetőséget biztosítunk.
 • Tréningek, workshopok. 9 részből álló tréningsorozat, a közösségek tagjai, vezetői, a civil szervezetek és az önkéntesek számára. A programsorozat témái: personal branding, marketing és pr; közvélemény-kutatás; szövegírás/beszédírás; stratégiai elemzések, stratégiai gondolkodás; társadalomelmélet; érvelés és vitakultúra; body language; kognitív gondolkodás; professzionális bullshit; szerveződések autonómiája és kooperációja; retorika; média; munka/magánélet egyensúlya; stresszkezelés.
 • Hagyományőrző kiscsoportos foglalkozások. Helyi hagyományokra épülő, a kulturális identitást elmélyítő, az integrációt elősegítő kiscsoportos program elsősorban a fiatalabb korosztály részére, az idősebb korosztály részvételével.
 • „Adhat-OK” programsorozat. A helyi hagyományokra épülő nagyrendezvények, mint Gulyás Fesztivál, Május 1, Tiszai Hal napok … stb. erősítése olyan saját programokkal, melyek elősegítik a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését, a diszkrimináció és szegregáltság csökkentését, a közösségek szerveződését.
 • Civil-szakmai fórum. Szakmai fórum a civil szervezetek és a közösségek vezetői számára rendezvényszervezés, közéleti szerepvállalás, érdekképviselet, társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség témáiban. Tapasztalatcsere, vitafórum, kríziskezelés, megoldás keresés, brainstorming, forrásgyűjtési technikák, marketing/pr stratégák elemzése.
 • Generációs rendezvények. Olyan, a közösségi aktivitást erősítő programok szervezése, melyek középpontjában a generációs együttműködések állnak. Tematikus szórakozás a célcsoport idősebb és fiatalabb tagja számára. (Városi piknik, Retró-őrület, Zene-csata, Aktív-mulatós) Minden eseményünkön lehetőséget kapnak a partnerek és a pártfogolt szervezetek, közösségek a bemutatkozásra.
 • Családi esélyegyenlőségi napok. Olyan tematikus rendezvények létrehozása, ahol a család minden tagja megtalálja a számára megfelelő programot. Központban a családi egység erősítése, az esélyegyenlőség, a felelősségteljes, élhető élet kialakítása.
 • Szellemi-örökségeink program. A programok során felmerülő, a helyi hagyományokhoz kötődő kérdéskörök feldolgozása (tematizálás, kutatás, lejegyzés, összegyűjtés) és azok közösségi médiában való megjelentetése.
 • Agility-park. Szeretnénk egy letelepített agility-pályát építeni a Széchenyi lakótelepen kialakult „kutyás”-közösség számára és segítségével. A kialakult közösség a projekt során - többek között- elsajátítja az érdekérvényesítés illetve adománygyűjtés módszertanát, és az eseményeinken az elméleti tudást a gyakorlatba is átültetik. Így rendelkezni fognak azokkal a forrásokkal, melyek biztosítják a teljes telepítés létrejöttének feltételeit.

További információ kérhető:
Csizik Renáta, projektvezető
06/20-331-4461, forrasprogram@gmail.com


FORRÁS-projekt (EFOP-1.3.5-16-2016-00022)

Kapcsolat

5000 Szolnok, Nyúl u 2
+36 56 220 173
kamasztanyaszolnok@gmail.com
18829761-1-16

Támogatóink