Csoportos foglalkozások - Védőháló  

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA_es_csaladbarat

CSOPORTOS FEJLESZTÉSEK

A KAMASZ-TANYA GYIE - EGYÜTT A CSALÁDOK JÖVŐJÉÉRT PROJEKT KERETÉN BELÜL

A Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület az EFOP-1.2.1-15 – Védőháló a családokért tárgyú pályázat keretén belül, az Együtt a családok jövőjéért projekt kedvezményezettjeként az alábbi csoportos fejlesztésekre kínál ingyenes lehetőséget.

A csoport coaching meghatározása:

A csoport coaching résztvevői hasonló élethelyzetben lévő egyének, akik csoportban egyéni kérdésfeltevéseiket akarják jobban megérteni és azokra megoldást találni. Mindezt a coaching módszertanával teszik, ahol nemcsak a coach kérdez, tükröz, támogat, konfrontál, hanem hasonlóképpen a csoport valamennyi tagja. A coach irányítja a csoport coaching ülést, hogy az minél célorientáltabb lehessen. Ebben a formában egyéni fejlesztés történik csoportban, ahol a csoport szinergikus hatása érvényesül. A csoport coaching résztvevői megtapasztalhatják, hogy bár különféle területekről érkeztek mégis hasonló vezetési/élethelyzeti problémákba ütköznek.

A workshop meghatározása:

A workshop egy olyan műhelyfoglalkozás, ahol a résztvevők a csoportban (15 fő felett) aktívan közreműködve dolgoznak fel egy-egy témát.
Az adott témakörben a résztvevők ismeretek szereznek a workshop vezetőjétől, majd interaktív beszélgetéssel elmélyülnek benne. A feldogozott ismereteket átültetik a gyakorlatba, bemutatókat tartanak, majd levonják belőle a megfelelő következtetéseket, tanulságokat.
Fő célkitűzése, hogy az elméleti tudást, a hétköznapokban is alkalmazható technikákkal, módszerekkel egészítse ki, fejlesztve a személyiséget és javítva az életminőséget.

A tréning meghatározása:

A tréning egy olyan módszer-együttes, ahol a résztvevők kisebb csoportokban (3-10 fő) feldolgozzák az elméleti ismereteket, majd átültetik azt a gyakorlatba, végül kielemzik és értékelik a tapasztaltakat.
A tréningeken egy-egy téma kerül körbejárásra, az ezekhez kapcsolódó technikákat, módszereket sajátítják el a résztvevők, akik aktívan közreműködnek a folyamatokban.

Az interaktív beszélgetés meghatározása:

Olyan megbeszélés, összejövetel, ahol egy előre meghatározott téma körül, egy felkészült vezető irányításával, szabad véleménynyilvánítással, beszélgetéssel kommunikálnak a résztvevők.

Csoportos ülések Cél Témakörök
Team coaching
Csoport coaching
(2,5 – 4 óra)

A csoport erejét használva, de mégis egyéni szinten feltárni a megoldandó feladatokat, kitűzni a célokat, határidőt szabni az első lépés megtételére Önbizalom, önértékelés, énkép fejlesztés, Kommunikáció, Stresszkezelés, Konfliktuskezelés, Kríziskezelés, Halogatás, Empátia és tolerancia, Női-férfi szerepek, Családi konfliktusok és azok megoldásai, Életciklus-elemzés, Munka-magánélet  egyensúly, Időmenedzsment, Karrier, Esélyegyenlőség, Burnout, Munkába való visszatérés. Női vezetők, Családbarát munkahely, Atipikus munkahelyek, Generációk közötti  együttműködés
Workshop
(2,5 – 4 óra)
Tematikus élethelyzeti elakadások, kis csoportban történő aktív feldolgozása, megoldókulcsok gyakorlása. Önbizalom, önértékelés, énkép fejlesztés, Kommunikáció, Empátia és tolerancia, Munka-magánélet egyensúly, Esélyegyenlőség, Generációk közötti együttműködés
1 napos tréning Élethelyzeti elakadások feloldása, konkrét gyakorlatok, tapasztalatok és a hétköznapokban is alkalmazható eszközök megismerése. Kommunikációs tréning, Stressz-kezelés, Krízis-kezelés, Halogatás leküzdés, Empátia és tolerancia tréning, Női-férfi szerepek tréning, Helyek a családban, Munka-magánélet egyensúly tréning, Időmenedzsment tréning, Karrier tréning, Esélyegyenlőségi tréning, Burnout megelőző tréning, Munkába való visszatérés elősegítés, Tréning női vezetőknek
2 napos tréning Élethelyzeti elakadások feloldása, konkrét gyakorlatok, tapasztalatok és a hétköznapokban is alkalmazható eszközök megismerése. Stressz-kezelés, Női-férfi szerepek tréning, Helyek a családban, Munka-magánélet egyensúly tréning, Kommunikációs tréning, Önbizalom tréning
Csajos esték
(1,5 – 2 óra)
Családok harmonikus kapcsolatának megteremtése a női és férfi mintaképek, elvárások, szokások, tipizált elakadások bemutatásával, interaktív megbeszélésével önismeret, önértékelés fejlesztés, önbizalom növelés, problémamegoldás, konfliktuskezelés, kommunikáció, együttműködő képesség, női-férfi szerepek, nézőpontváltás, elengedés, elfogadás, halogatás, elakadások, erősségek és gyengeségek, érzelmi intelligencia, párkapcsolat, válás, családi összetartozás, a család, mint egység, helyünk a családban

A csoportos foglalkozások esetében is van arra lehetőség, hogy kihelyezett üléseket tartsunk, a szervezet telephelyén. A felsorolt, vagy azokhoz tartozó témakörökben igényelhető bármilyen típusú fejlesztés. A team és csoport coaching, a csajos esték valamint a tréningek kis csoportokban (4-5 fő) kerülnek megrendezésre, a workshopok pedig 15 fő részvételével valósulnak meg.

Minden egyes programunk INGYENES, de regisztrációhoz kötött.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt azonosítószám: EFOP-1.2.1-15-2016-00201 

Jelentkezés és további információ: 
Csizik Renáta 
projekt koordinátor 
Együtt a családok jövőjéért 
Kamasz-Tanya GyIE 
efopcsalad(kukac)gmai(pont)com 
06/20-331-4461

Kapcsolat

5000 Szolnok, Nyúl u 2
+36 56 220 173
kamasztanyaszolnok@gmail.com
18829761-1-16

Támogatóink