Célok Az egyesület céljai

A KAMASZ-TANYA Gyermek és Ifjúsági Egyesület  közhasznú szervezet alapszabályában meghatározott célok:

 • A család, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviseletük erősítése.
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és munkaerő piaci esélyegyenlőségének elősegítése.
 • Gyermek és ifjúsági nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, kulturális tevékenység
 • A fiatalság és a családok körében az egészséges életmód, a harmonikus családi élet és modern gyermeknevelés eszméinek terjesztése.
 • Állami és más szociálpolitikai tevékenységeket végző szervezetekkel való együttműködéssel javítani a hatékonyságot a szociális ellátás és a jótékonyság területein.

Hosszú távú célok:

 • A hátrányos helyzetben lévő gyermek és ifjúsági korosztály~

- Sajátítsa el a társadalomban való funkcionálásuk alapelveit, a szocializációhoz szükséges viselkedési normákat, a közéleti, családi és társas kapcsolatok megfelelő működésének alapja

- Fejlődjön értelmi és érzelmi intelligenciájuk, sajátítsák el az önmegvalósítás gyakorlati technikáit, javuljon az esélyegyenlőségük

 •     Változás elérése a hátrányos helyzetek kialakulásáért felelős társadalmi környezetben
 •   Közösségi tér biztosítása
 •   Gyermekek Alternatív Napközbeni Ellátása
 •   Fogyatékosok Nappali Intézményének működtetése
 •    Megváltozott munkaképességű szakemberek foglalkoztatása
 •    Változás álljon be a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi befogadásába

Középtávú célok:

 •         Társadalmi integráció elősegítése
 •          Diszkrimináció csökkentése
 •          Hiánypótló szolgáltatás kiépítése és működtetése a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű, gyermekek és fiatalok számára közösségi, szocializációs, kulturális és oktatási/fejlesztési programokkal.
 •        Csökkenjen a beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekek száma, a bűnelkövetővé, illetve áldozattá válás   lehetősége, a hátrányos helyzetű csoportok kirekesztődés
 •          Fejlődjön a gyermek és fiatalok érzelmi, akarati és szociális képessége, Nőjön önbizalmuk, önállóságuk, kreativitásuk, konfliktusmegoldó képességük, erősödjön lelki stabilitásuk, etikai, morális ítélőképességük, alakuljon ki a pozitív ÉN tudat
 •          Növekedjen a tolerancia szintjük a másság elfogadására (cigány-magyar, ép-egészséges együttműködése), a szolidaritás erősítése az egyének, csoportok, közösségek, etnikumok esetében.
 •           A korosztályok egymáshoz való közelebb hozása
 •           Fogyatékkal élők és családjaik segítése

Kapcsolat

5000 Szolnok, Nyúl u 2
+36 56 220 173
kamasztanyaszolnok@gmail.com
18829761-1-16

Támogatóink