Célcsoport Kevés eséllyel rendelkező gyerekek

 Sajnos a mai fiatalok sok problémával találják szembe magukat:

A családokból eredő problémák: családi szocializációból eredő személyiségkárosodás, kóros deviáns minták, családi rendszerhatások.

Társadalmi körülmények: Esélyegyenlőtlenség, előítéletek, kortárs csoportok, szekták szerepe, stressz, munkanélküliség. A terhelt családban élő gyermekeknél különösen, de az ifjúság körében általánosan is gondot okoz az adekvát érzelmi kifejezés, a szociális készségek alacsony szintje.


Célcsoport

  •           Sajátos nevelési igényű gyermek és fiatalok
  •          Kisebbségi (cigány) gyermekek, fiatalok
  •          Középsúlyos, súlyos és halmozottan fogyatékos fiatalok
  •          Erkölcsi veszélyzónába került fiatalkorú bűnelkövetők
  •          Minden gyermek és fiatal, aki elfogadja a sajátos közeget és programokat
  •          Közérdekű munkavégzésre ítélt fiatal felnőttek
  •          Megváltozott munkaképességű munkavállalók

 A Kamasz Tanya GYIE szolgáltatásait elsősorban Szolnok, élő sajátos nevelést igénylő, konfliktusos magatartású, valamint középsúlyos, súlyos, és halmozottan fogyatékos gyermekeknek, és fiataloknak nyújtja, akik ha a klub nem állna rendelkezésére, napközbeni szabadidejüket az utcán töltenék el.

 Vízió: 

 Olyan világot szeretnénk, ahol a fiatal korosztály (6-25 év) egyéni, közösségi és közéleti fejlődéséhez, tevékenységéhez megkap minden segítséget, amely demokratikus értékrendjének megszilárdulásához, aktív, közösségi és kezdeményező állampolgárrá váláshoz szükséges.

Kapcsolat

5000 Szolnok, Nyúl u 2
+36 56 220 173
kamasztanyaszolnok@gmail.com
18829761-1-16

Támogatóink