Bűnmegelőzés és felvilágosítás Egészségügyi felvilágosító és bűnmegelőzési program

Célja

A gyermekek mentálhigiénés és egészségügyi alapismereteinek bővítése, az életkori szükségletek időben történő kielégítése, jártasság kialakítása a szolgáltatások felhasználásában. Eredményes szocializációjuk elősegítése a morálisan és mentálisan erősítő életmódminták, az érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű, és jól funkcionáló családmodell minták nyújtásával. Felvilágosítás a drog, alkohol és egyéb szenvedélybetegség kialakulásának kockázatairól


Tevékenységek

Egyéni és kiscsoportos irányított beszélgetés a programot vezető szakember és a fiatalok között életvezetési, valamint egészségügyi problémáik megoldásához. Ha pályázati forrást kapunk,   megrendezésre kerülő ingyenes szabadtéri előadás keretében hívtuk fel a lakótelepen élő gyermekek és fiatalok figyelmét a reájuk leselkedő veszélyekre, a DROG pusztító hatására, a szenvedélybetegségek, az AIDS támadására, valamint a bűnözés és baleseti veszélyekre. ( Eddig 5 alkalommal szerveztük meg a rendezvény)


Alkalmazott módszerek

A társadalom számára leghatékonyabb problémakezelés a prevenciós jellegű programok, mivel mindig olcsóbb megelőzni a bajt, mint utólag orvosolni a károkat. A fiatalok az oldott környezetben könnyebben megnyílnak, és a beszélgetések során a szakemberek számára alkalom teremtődik a fiatalokat érdeklő kérdések megválaszolására, megvitatására. A programvezető nem iskolai előadás szintjén foglalkozik a gyerekekkel, hanem bensőséges hangulatot teremtve indirekt módon hat a gyerekekre. Gyakran egyéni beszélgetéseket igényelnek a gyerekek. Sok esetben az egyéni beszélgetések átalakulnak csoportos megbeszéléssé, s kiderül, hogy azonos problémák foglalkoztatják a gyerekeket, s gondjaikkal sincsenek egyedül. Ilyenkor szabadon, szégyenlőség nélkül előjönnek azok a kérdések is, amelyeket sem otthon a szülőkkel, sem a társaikkal nem beszéltek meg.

Kapcsolat

5000 Szolnok, Nyúl u 2
+36 56 220 173
kamasztanyaszolnok@gmail.com
18829761-1-16

Támogatóink