Alapelvek Segítésünk alapelvei

ALAPELVEINK

  • Gyermekközpontúság Az alternatív napközbeni ellátás nyújtása során alapelvünk, hogy tevékenységünk által közvetve vagy közvetlenül az ellátásban részesülő gyermekek gondozásának, nevelésének eredményességét és későbbi társadalmi beilleszkedésének sikerességét javítsuk. 
  •  Együttműködés A Kamasz - Tanya Közösségi Háztörekszik Szolnok város önkormányzati, ifjúsági, gyermek, szociális és egyéb civil szervezeteivel való, együttműködésre.
  •  Nyilvánosság Az alternatív napközbeni ellátás szolgáltatási lehetőségeit, annak igénybevételének módját minden potenciális partnere számára nyilvánossá teszi.
  • Esélyegyenlőség Az alternatív napközbeni ellátás szolgáltatásai minden partnere számára azonos feltételekkel vehetők igénybe. 
  • Egyénre szabott szolgáltatás A Kamasz - Tanya Közösségi Ház törekszik minden partnere felkérésének és igényeinek a lehető leginkább személyre (intézményre, intézményei egységre, munkacsoportra) szabott szolgáltatást nyújtani.
  •  Kommunikáció A Kamasz - Tanya Közösségi Háztörekszik a nyílt és világos kommunikációra, és megteremti annak feltételeit is, hogy a partnerei is szabadon élhessenek e lehetőséggel. 
  • Innováció: A Kamasz - Tanya Közösségi Ház nyitott a szakterülethez kapcsolódó innovatív módszerek és megoldások megismerése, megismertetése és implementálása iránt.

A gyerekekkel, fiatalokkal való kapcsolat során megtanultuk, a hozzánk fordulókat támogatni kell, hogy véghez tudják vinni egyéni beilleszkedésüket egy olyan helyzetben melyhez eddig még nem alkalmazkodtak. (pl.: családi háttér mássága a cigány nemzetiségű gyermekeknél). Nagyon fontos, hogy a gyermekek problémáját úgy értsük meg ahogyan az bennük felmerül. Mindent meg kell tenni, hogy egyénileg kibontakozhassanak. Az idők folyamán szép lassan sikerül munkánkba az érintett családokat is bevonni, így sokkal nagyobb hatásfokot érünk el, mintha csak a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkoznánk

A fiatalok és a gyermekek aktív közreműködésével  valósítjuk meg tevékenységeinket.  A KAMASZ - TANYA GYIE programjait rendszeresen látogató fiatalok  személyiségét, önértékelését erősítjük a tevékenységgel. Mivel  a klubot látogató gyermekek zöme viselkedési problémával küzd, az iskolában beilleszkedésük nem a megfelelő, tanulmányi eredményeik gyengék, rendszeresen kudarc éri őket. A programban részvevők közül sokuknak van valamilyen kiemelkedő képességek a szabadidős tevékenységekben.   Ezeket a képességeket szeretnénk erősíteni, s felhasználni abban, hogy mintát mutassanak, sikereket érjenek el és szabadidejüket ne az utcai csellengéssel töltsék, hanem saját maguk és társaik  számára hasznos elfoglaltságot találjanak.

Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek érzelmi, akarati, és szociális képességeinek  fejlesztését, a frusztrációtolerancia növelését, a konfliktus megoldásainak megtanulását


Kapcsolat

5000 Szolnok, Nyúl u 2
+36 56 220 173
kamasztanyaszolnok@gmail.com
18829761-1-16

Támogatóink